Biträdande enhetschef

2018-01-10

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

ARBETSUPPGIFTER

Utredningsenhet barn och unga ansvarar för målgruppen 0-17 år och leds av två enhetschefer med ansvar för tre team. Intentionen är att samarbeta mellan teamen för att på bästa sätt möta situationen i de aktuella familjerna. Utifrån att antalet socialsekreterare ökat på utredningsenhet barn och unga så behöver vi förstärka med ytterligare en arbetsledare. Vi söker en person som har lätt att samarbeta och som kan bli den tredje biträdande enhetschefen i vårt team. Vi förväntar oss att du kan förmedla dina kunskaper både gällande barn och ungdomsärenden till andra och har gedigen erfarenhet av utredningsarbete/myndighetsutövning

Som biträdande enhetschef stödjer du, handleder och ger medarbetarna metodstöd i det dagliga arbetet, samt fördelar ärenden och arbetsuppgifter. Du hjälper medarbetarna med prioriteringar och vid behov handlägger du individärenden tillsammans med dom. Du deltar i utvecklings- och förbättringsarbetet som sker på enheten och håller dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning. En viktig del i ditt dagliga arbete är att inspirera och entusiasmera medarbetarna, att förmedla viktiga förändringar samt introducera och vara mentor för nyanställda. Som biträdande enhetschef arbetar du rådgivande och konsultativt gentemot samarbetspartners och är ställföreträdande enhetschef vid behov.

Arbetsplatsen finns i det nästan nya kommunhuset Kristallen, precis intill Lunds centralstation. Här jobbar vi i en miljö med öppet kontorslandskap som ger närhet till kollegor i ett hus med ljus och rymd.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Du är socionom med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och utredningserfarenhet av barn och unga. Vi vill att du har ett coachande förhållningssätt, är tydlig och strukturerad och har lätt för att samarbeta. Andra personliga egenskaper som vi fäster stor vikt vid är din prestigelöshet, din förmåga att samordna och prioritera, att du är lyhörd med ett bra bemötande.

ÖVRIGT

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Enhetschef inom socialtjänst hos Lunds kommun, Utredningsenhet Barn, Socialförvaltningen i Lund genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Lunds kommun, Utredningsenhet Barn, Socialförvaltningen
Box 41
22100 LUND

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Nina Bergfors046-359 54 66

Till webb­ansökan 

Mer information