Kurator till Hörselenheten för barn och ungdom i Lund

2019-07-10

Gör skillnad. Varje dag.

Hörselenheten för barn och ungdom är en enhet inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten som riktar sig till personer upp till 18 år med nedsatt hörsel, tinnitus eller som har en kombination av dessa. Enheten erbjuder rehabiliteringsinsatser både individuellt och i grupp. Patienternas behov av stöd är av sådan omfattning att rehabiliteringsprocessen involverar flera olika yrkeskompetenser och löper oftast över längre tid. Inom enheten arbetar audionomer, hörselpedagoger, kommunikationspedagog, kuratorer och psykologer. Enheten har ett Skåneövergripande ansvar med personal placerad i Lund, Kristianstad och Helsingborg.

Vi arbetar teambaserat och tvärprofessionellt med fokus på patientens kartlagda behov där patienten formulerar mål och planerar insatser tillsammans med behandlaren.

Inom Habilitering har vi ett viktigt och utmanande uppdrag – att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsvariationer. Vår verksamhet har sin grund i principen om alla människors lika värde och respekten för den enskilda människans integritet och självbestämmande samt alla barns rätt att uttrycka sin mening. Människor med funktionsvariationer ska kunna ta del av samhällets verksamheter och utbud i samma utsträckning som andra. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val.

Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta på Habilitering och hjälpmedel, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS

ARBETSUPPGIFTER

Nu söker vi dig som vill arbeta som kurator hos oss på ett vikariat som sträcker sig ett år fram.

Hos oss kommer du att arbeta med att ge information om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser till barn och familjer samt vid behov medverka till att barnet/ungdomen får dessa insatser. Vidare kommer du bedriva stödjande och krisbearbetande samtal med familjer och ansvara för att sociala och psykologiska aspekter beaktas i habiliteringsteamets arbete. Du arbetar med stöd till barnen/ungdomarna och deras föräldrar, enskilt eller i grupp, för att stärka självständighetsutveckling och medvetenheten om deras funktionsförutsättningar. Därtill kommer du även att kartlägga och planera insatser tillsammans med barnet och familjen och i samråd med bland annat skola och socialtjänst. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med många andra vård- och samhälleliga verksamheter. Till följd av det förekommer det en del resor i arbetet.

Vi värnar om att våra medarbetare ska känna sig trygga i sin roll och erbjuder därför kontinuerlig handledning.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med socionomexamen och ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som kurator. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom habilitering, med barn och ungdomar med funktionsvariationer och/eller i elevvårdsteam ser vi det som meriterande. Det är även fördelaktigt om du har arbetat inom hörselområdet och/eller har kunskap om hörselnedsättning.

Barn med grava hörselnedsättningar/dövhet har också behov av kompletterande visuella kommunikationsstrategier såsom teckenspråk eller tecken som stöd. Vi ser gärna att du är intresserad av att lära dig om du inte redan kan.

Vi arbetar tvärprofessionellt och ser det som en självklarhet att även du är intresserad av vårt arbetssätt samt har en god samarbetsförmåga. Detta är en roll för dig som ser möjligheter och är trygg i din yrkesroll. Du bör vara lyhörd, nyfiken och tålmodig. Vidare vill vi att du är initiativrik och har en god organisationsförmåga. Vi arbetar efter våra värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt och vill att du ska känna dig trygg med att tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Vi är måna om att hitta rätt person till denna tjänst och fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Kurator hos Region Skåne, Psykiatri och Habilitering i Lund genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Region Skåne, Psykiatri och Habilitering
Västra Storgatan 12
29189 KRISTIANSTAD

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Johanna Afzelius, Enhetschef046-77 06 02

Till webb­ansökan 

Mer information