Förskollärare sökes till Stackens förskola

2019-01-10

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar

Stackens förskola, byggd 2015, är en liten förskola med ca 50 barn. Även barngrupperna är av mindre skala. På Stackens förskola arbetar vi i arbetspar, det vill säga två personal med en mindre barngrupp. Förskolan bedrivs i moderna, ljusa lokaler i två plan där de äldre barnen har sin verksamhet på andra våningen och de yngre på bottenplan.På Stacken har arbetsparen 1,5 timmars gemensam verksamhetsutvecklingstid per vecka. Förutom två verksamhetsutvecklingsdagar per termin har vi även pedagogiskt forum där vi i tvärgrupper i förskoleområdet fördjupar oss i lärande, undervisning, värdegrundsarbete, barnsyn, mm. Vårens pedagogiska forum kommer vi ägna åt den nya läroplanen. Alla avdelningar har en veckoplanering där det tydligt framgår hur en vecka på avdelningen ser ut. Inom dessa ramar utgår vi från vad barnen går igång på. Vi delar in barnen i mindre grupper för att kunna möta varje barn. Utifrån barnens intressen skapar vi sedan lärmiljöer som utmanar, utvecklar och möter barnen där de befinner sig.

Som dokumentationsverktyg använder vi oss av ”Slingan” som är framtagen av områdets förste förskollärare. Vår förste förskollärare finns med för att stödja i dokumentation och reflektion och är även aktivt delaktig i arbetet med barngrupperna. Läsåret 2018-2019 har förskoleområdet gemensamma utvecklingsområden som är normer och värden samt omsorg. Under våren kommer vi ha två gemensamma verksamhetsutvecklingsdagar med en annan av förskolorna i området.

ARBETSUPPGIFTER

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund.

För att utveckla kvalitén för barnen i förskolan får du som förskollärare i Malmö stad tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt fem timmar per vecka. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.

För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt:

• Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.

• Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde.

• Ser värdet av det kollegiala lärandet.

• Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt.

• Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda.

Som förskollärare hos oss behöver du vara lyhörd och nyfiken på barnens unika intressen. Du ansvarar för undervisningen och behöver vara beredd på att ta nya vägar mot kunskap tillsammans med barnen. För oss är det viktigt med ett gott bemötande. Du ska vara närvarande i mötet med barn och föräldrar och på ett professionellt sätt möta deras behov så att delaktighet och samverkan uppstår. Inom förskoleområdet strävar vi efter att allas individuella kompetenser ska användas på bästa sätt. Här finns möjlighet att ta sig an uppdrag som är utvecklande både för dig som förskollärare och för verksamheten i hela förskoleområdet. Har du en förskollärarkollega som du trivs och vill anta nya utmaningar tillsammans med? Ni är båda välkomna med era ansökningar!

Mer information

ÖVRIGT

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på

http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Lärare i förskola/Förskollärare hos Malmö stad, S10 i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Malmö stad, S10
August Palms plats 1
20580 Malmö

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Anne Tomelius0708-72 21 85

Till webb­ansökan 

Mer information