Förste fritidspedagoger digitalisering & språkutveckling Värner Rydénskolan

2018-11-09

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Värner Rydénskolan är en F-9 skola med ca 500 fantastiska elever. Våra starka och kreativa medarbetare utgör drivkraften i att skapa en skola där alla elever ska lyckas. Vår ambition är att erbjuda dig ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att bygga varje elevs bästa skola. Genom ett nära ledarskap med biträdande rektorer på varje stadie, arbetar ledning och medarbetare för att driva och utveckla skolan tillsammans. Som medarbetare på Värner Rydénskolan får du av ledningen stort ansvar, inflytande och förtroende i ditt uppdrag. Du erbjuds dessutom en skola med resurser som ger dig bästa förutsättningar att kunna genomföra ditt uppdrag. Till exempel finns särskilda lokaler avsedda för fritidshemmet, samt tillgång till bildsal, musiksal, idrottshall, hemkunskap och mediatek/bibliotek. Det finns goda möjligheter till planering och utveckling av fritidshemsverksamheten och särskilt avsatt tid för pedagogiska forum riktat mot fritidshemmet.

Värner Rydénskolan är en spännande och utmanande arbetsplats där vi just nu fokuserar på våra utvecklingsområden Ökat lärande, Ökad trygghet och studiero och Ökad närvaro. Tycker du detta låter intressant? Då har du möjlighet att bli vår kollega och göra skillnad på riktigt för våra elever!

ARBETSUPPGIFTER

Just nu söker Värner Rydénskolan två förste fritidspedagoger som vill vara nyckelpersoner i skolans fritidshemsutveckling. Tillsammans med befintlig förste fritidspedagog på skolan kommer ni att arbeta med att synliggöra lärandet på fritidshemmet. Ni kommer att arbeta för att höja kvaliteten i planering och genomförande utifrån styrdokument. Den ena tjänsten har fokus på att driva digitaliseringsarbete i fritidshemmet. Den andra tjänsten har fokus på språkutveckling och läsning på fritidshemmet. Som fritidspedagog på Värner Rydénskolan ansvarar du även för hela rastverksamhetens planering och genomförande. Då vi söker två förste fritidspedagoger, ser vi gärna att ett framgångsrikt team som har erfarenhet av att arbeta och driva utveckling ihop söker tjänsterna.

Huvuduppdraget är att tillsammans med skolledningen förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för en högre måluppfyllelse inom skolans fritidshem. Du kommer att ha ansvar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Som förste fritidspedagog tar du ett särskilt ansvar för fritidshemmets utveckling, didaktik och det systematiska kvalitetsarbetet. Du verkar för kollegialt lärande, till exempel genom handledning av personal på fritidshemmet och kompletterar lärandet under skoltid utifrån ett fritidspedagogiskt förhållningssätt. På den skola du arbetar på genomför du huvudsakligen undervisning och andra uppgifter som hör till undervisningen.

Genom tjänsterna som förste fritidspedagog vill vi främja utveckling med fokus på följande områden:

- Ökad likvärdighet mellan fritidshem utifrån fritidshemmets uppdrag

- Språkutvecklande arbetssätt

- Tydlig koppling mellan styrdokument och verksamhet

- Samverkan med skolan och förskoleklassen kring det kompletterande uppdraget

- Synliggöra lärandet på fritidshemmet

Vi vill att du som förste fritidspedagog utvecklar undervisningen med stöd i forskning och skola på vetenskaplig grund genom ett undersökande förhållningssätt, analys och förbättringsarbete. Du håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.

Mer information

KVALIFIKATIONER

För att bli förste fritidspedagog krävs att du har fritidspedagogexamen och minst fyra års yrkeserfarenhet som fritidspedagog efter examen. Studier på högskolenivå som är kopplade till barn och ungdomars utveckling, till exempel specialpedagogik och/eller systematiskt kvalitetsarbete och vetenskapsteori är meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att arbeta med språkutveckling och/eller digitalisering.

Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har god pedagogisk och didaktisk förmåga och kan som pedagog leda och organisera arbetet för att skapa en god lärandemiljö under hela dagen. Du har förmåga att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du är väl grundad i ditt uppdrag i arbetet med elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och sprider din kompetens och erfarenhet till andra. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du tar ansvar för dina uppgifter och är självgående i ditt arbete. Genom att se på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser anpassar du dina handlingar. Du hittar lösningar och tillämpar olika pedagogiska metoder och tekniker.

ÖVRIGT

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Lärare i fritidshem/Fritidspedagog hos Malmö stad, Värner Rydén RO i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Malmö stad, Värner Rydén RO
August Palms plats 1
20580 Malmö

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Francisca Alexander Jönsson073-303 99 86

Till webb­ansökan 

Mer information