Grundskollärare Bild

2018-05-15

Vikariat i ämnet Bild.

Vi söker dig som kan inspirera och engagera eleverna samt få dem till att känna arbetsglädje och motivation för sitt skolarbete. Vi ser gärna att du arbetar kreativt och laborativt samt att du arbetar med IT i undervisningen. Eleverna på högstadiet har egen MAC dator.

I det dagliga arbetet måste du vara flexibel, lyhörd och se möjligheter för att utveckla undervisningen. På skolan ingår du i ett arbetslag som har möjlighet att planera tillsammans och på så vis utvecklas kollegialt lärande.

En del lektioner är förlagda i halvklass vilket innebär max 12 elever i varje grupp.

Vikariatet stäcker sig över sex månader och innebär en tjänstgöringsgrad på 75%.

Vi söker dig som är lärare behörig att undervisa i ämnet bild.

Du ska ha positiva förväntningar på eleverna och skapa goda relationer med elever och kolleger samt vårdnadshavare.

Vi vill att du anpassar undervisningen utifrån elevernas nivå och behov. Detta med fokus på elevens bästa utifrån en god lärmiljö för alla.

Upplägget i din undervisning ska vara tydlig och strukturerad så att eleverna förstår vilka mål du har med lektionerna och undervisningen. Du ska ha goda ämneskunskaper, vilka du ska kunna använda så att eleverna tar till sig undervisningen.

Du trivs med positiva och inspirerande arbetskamrater som hjälps åt.

Runstyckets skola är en skola med stimulerande och lugn miljö. Lokalerna är ljusa och fräscha. Vi har naturnära omgivningar och grönområden samt en skolgård med stora ytor som inbjuder till olika aktiviteter. Skolan har en klass i varje årskurs, från förskoleklass upp till åk 9, samt fritids. Vi är ca 225 elever och klasstorlekarna ligger på 22-24 elever. Stor del av undervisningen sker i halvklass i samtliga årskurser. Vi har som mål att våra elever ska utvecklas och bli säkra i sina roller som samhällsmedborgare. Vi arbetar för att alla elever ska ha goda baskunskaper i samtliga ämnen samt tillgodogöra sig en studieteknik för att klara av fortsatta studier.

Mer information

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 hos Runstyckets förskola o skola i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Runstyckets förskola o skola
Husiekyrkoväg 96
21238 MALMÖ

Telefonnummer: 040490050

Mer information