Psykolog till Södra Skånska regementet (P 7) vid Försvarshälsan

2019-04-08

Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård. Inom verksamheten arbetar ca 200 personer med sedvanlig företagshälsovård med placering från Boden i norr till Revinge i syd. Inom Försvarshälsan Revinge Garnison arbetar 12 personer. I vårt team finns kompetens inom teknik, beteendevetenskap, organisationsutveckling, medicin, ergonomi och hälsoutveckling. Vid enheten finns idag 1 psykolog med lång erfarenhet.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utgör basen i Försvarshälsans verksamhet där målet är att minimera arbets- och livsstilsrelaterad ohälsa.

Allmänt:

Försvarshälsan Revinge garnison söker nu en psykolog för tvåårig ALVA-anställning med syfte att förstärka psykologresursen och stödja enheten under ett pågående metodförsök inom systematisk urvalsuppföljning, ett samarbetesprojekt mellan Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Som psykolog vid Försvarshälsan har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa värde och resultat för Försvarsmakten. Du arbetar konsultativt som stöd för såväl förbandschefer, enskilda chefer, kontaktpersoner och anställda. Du utformar i dialog med kunderna de insatser som bäst möter deras behov. Du arbetar utifrån evidensbaserade teorier och arbetssätt som stödjer utvecklingen av medarbetare, chefer och verksamheter. 

Som person är du drivande, kundorienterad och trivs med att arbeta tillsammans i team med syfte att stödja arbetsgivaren i det hälsofrämjande arbetet. Trygghet i den egna yrkesrollen och god samarbetsförmåga liksom god fysik är en förutsättning för tjänsten. Målinriktad fysisk träning ingår i tjänsten. Försvarsmakten lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.

Du kommer bl.a. att arbeta med:

• Handledning av medarbetare, chefer och arbetsgrupper

• Psykosociala arbetsmiljöfrågor

• Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering

• Arbetsmiljöarbete på grupp- och ledningsnivå

• Utbildningar och föreläsningar

• Chefsutveckling

• Kartläggningar

• Arbetsförmågeutredningar

Kvalifikationer

• Leg psykolog med minst 3 års yrkeserfarenhet som psykolog efter legitimation, varav minst 2 års yrkeserfarenhet som psykolog i klinisk verksamhet.  

• B-körkort. Bilkörning ingår i tjänsten

Meriterande

• Erfarenhet av psykologarbete vid företagshälsovård

• Erfarenhet av metodutveckling, utbildning och föreläsningar

Mer information

• Erfarenhet av kris- och/eller katastrofarbete

• Erfarenhet av arbetsförmågebedömningar och yrkesinriktad rehabilitering

• Erfarenhet av tidigare arbete inom Försvarsmakten och Försvarshälsan

Övrigt:

• Din huvudsakliga tjänstgöring är knuten till Revinge med periodvis tjänstgöring på annan ort.

• Ansökan görs på www.jobb.forsvarsmakten.se. Bifoga CV och personligt brev (PDF-format).

• Tjänsten är en tidsbegränsad ALVA anställning på 2 år med tillträde enligt överenskommelse. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten kan komma att utmynna i en tillsvidareanställning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Psykolog Försvarshälsan Revinge Garnison, Jeanette Brugge Welin 046 – 368182

Gottfrid Darfelt samordnande sjuksköterska Försvarshälsan Revinge 070-9250577

Försvarsöverpsykolog, Anne Lindqvist, HKV 08-788 75 00 vx

Medicinsk verksamhetschef Revinge Garnison/C Försvarshälsan Fredrik Karremo, 070-9250581

Fackliga representanter nås via E-post:

Johan Sjökvist (OF) johan.sjokvist@mil.se

Senadin Sela (OFRS) senadin.sela@mil.se

Ann-britt paradis (SEKO) ann-britt.paradis@msb.se

Johan Kullman Andersson (SACO) johan.kullman-andersson@mil.se

--------------------------------------------------------

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regemente främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.

P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Psykolog hos Försvarsmakten i Lund genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Försvarsmakten
Södra Sandby
24782 Södra Sandby

Till webb­ansökan 

Mer information