Kurator till Höjaskolan

2019-01-11

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Höjaskolan är en F9-skola med cirka 530 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi vill stå för en samarbetskultur som genomsyrar hela verksamheten och där kollegialt lärande är centralt.

Vi värnar om att alla, både elever och personal, ska vara stolta över sin skola och känna lust att lära. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö där eleverna känner sig sedda, trygga och delaktiga. Exempelvis spelar vi Höjaspelet (ursprung: Good Behavior game) med de yngre eleverna för att främja god lär- och arbetsmiljö. Vår styrka är mångfald bland våra elever och engagemanget hos vår välutbildade personal.

ARBETSUPPGIFTER

Som skolkurator har du ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet.

Din kompetens bidrar till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Vidare kommer du att arbeta med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar för en, för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande.

Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam. I kuratorns uppdrag ingår bland annat:

• Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm.

• Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov.

• Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv.

Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever.

• Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad

Mer information

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en socionomexamen och två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Om du har arbetat som skolkurator tidigare ser vi det som meriterande.

Vi förväntar oss att du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt att du har kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Utifrån din tidigare arbetslivserfarenhet så har du också hunnit skaffa dig kunskap om praxis och riktlinjer inom ditt arbetsområde som skolkurator.

Som person behöver både kunna arbeta självständigt samt vara en god samarbetspartner och trivas i att arbeta i team mot våra gemensamma mål. Du är lyhörd och samtidigt tydlig i din egen kommunikation. För att hantera en ständigt föränderlig vardag behöver du vara flexibel i ditt förhållningssätt och drivas av att vilja utveckla ditt och hela skolans arbete mot ett elevhälsoarbete i hög klass.

ÖVRIGT

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Skolkurator hos Malmö stad, Höja RO B i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Malmö stad, Höja RO B
August Palms plats 1
20580 Malmö

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Daniel JeppssonDaniel.Jeppsson@malmo.se

Till webb­ansökan 

Mer information