Samordnare i grundsärskola/specialpedagog till centrala specialistteamet

2019-07-11

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Centrala specialistteamet är en tvärprofessionell enhet bestående av specialpedagoger, psykologer, logoped och kurator inom Centrala elevhälsan, avdelning Samordning och stöd. Centrala specialistteamet har bla till uppgift att främja likvärdighet och rättssäkerhet i arbetet kring elever i grundskolan och grundsärskolan, i synnerhet till elever i behov av särskilt stöd. Arbetet leds av enhetschefen Angela Dosa Zitko och består av 15 medarbetare som arbetar tvärprofessionellt för att vara en stödfunktion till alla kommunala grund- och grundsärskolor i Malmö stad samt hantera mottagningsprocessen till grundsärskola.

ARBETSUPPGIFTER

Nu söker vi en ny särskolesamordnare med specialpedagogkompetens för grundsärskolan och korttidstillsynen i Malmö stad som är centrala placerad och ingår i det Centrala specialistteamet. Du delar en del av uppdraget med en kollega och arbetar tvärprofessionellt med enheten och övriga Centrala elevhälsan.

Uppdraget kräver specialpedagogisk kompetens då du behöver göra kvalificerade bedömningar avseende enskilda elevers behov av lärmiljö i grundsärskola samt behov under fritid avseende ålder 13-16 år. Huvuddelen av arbetet består av möten ute på olika skolor och förskolor och en betydande del av arbetet är av administrativ karaktär. Du deltar även på teamkonferens och enhetsmöten där du bidrar med din kompetens till elevärenden samt andra frågeställningar gällande tillgänglig lärmiljö.

Arbetsuppgifterna som samordnare för grundsärskola består i att uppfylla hemkommunens informationsansvar till vårdnadshavare, avseende grundsärskola, då frågan väcks. Det ingår i ditt uppdrag att vara lots och bistå vårdnadshavarna, förskolechefer och rektorer med stöd under ansökningsprocessen. Du har även en tät kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen då bedömningarna ofta görs där.

Arbetsuppgifterna som samordnare för korttidstillsyn är dels av löpande administrativ karaktär och dels av kompetensutveckling och stöd till de verksamhetsansvariga som även är biträdande rektorer. Som samordnare ansvarar du för ledningssystem, rutiner och årshjul samt att Malmö stads intranät innehåller korrekt information och har uppdaterade handlingar.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad lärare samt har specialpedagogexamen. Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet som specialpedagog, gärna mot grundsärskola, och du har erfarenhet från tillgängliga lärmiljöer.

Vi ser även gärna att du:

- har kunskap om och erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

- har vana att arbeta med utvärdering, reflektion och analys som ett medel att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

- har erfarenhet av att arbeta övergripande och har god ledarskapsförmåga.

- är orädd för förändringar och gillar nya utmaningar.

- har ett salutogent förhållningssätt, är lösningsfokuserad och kan samspela med andra på ett konstruktivt sätt.

- har god digital kompetens

ÖVRIGT

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Specialpedagog hos Malmö stad, Grundskoleförvaltningen, Avdelning Samordning och stöd i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Malmö stad, Grundskoleförvaltningen, Avdelning Samordning och stöd
August Palms plats 1
20580 Malmö

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Angela Dosa ZitkoAngela.dosazitko@malmo.se

Till webb­ansökan 

Mer information