DRIVEN OCH ENGAGERAD PROJEKTLEDARE FÖR UTBILDNINGAR I MALMÖ SÖKES!

2018-11-09

Utbildningsledare är en yrkesroll där du får stora möjligheter till professionell och personlig utveckling och där din insats betyder mycket för våra studenter och samarbetsföretag.

Du håller igång en daglig dialog med studenterna. Du är med i rekrytering och arbetsledning av utbildarna och säkerställer att kurserna utförs med god pedagogik och en röd tråd. Du bygger och underhåller kontakter med företag som kan bidra till utbildningarnas utveckling och/eller erbjuda praktik till studenterna. Du ansvarar för utbildningarnas kvalitet och blir inblandad i kontakter med vår uppdragsgivare – Myndigheten för yrkeshögskolan. Du blir en nyckelspelare när det gäller att utveckla våra utbildningar så att de motsvarar arbetslivets krav och du blir även involverad i framtagandet och igångsättandet av nya utbildningar. Vi är en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och flexibelt arbetssätt där vi jobbar nära varandra mot de gemensamma målen; därför kan vid behov andra arbetsuppgifter komma ifråga – t.ex. medverka vid mässor, företagsdagar m.m.

Som utbildningsledare blir du spindeln i nätet för några av våra utbildningar. Det är en spännande, utvecklande och dynamisk roll där du arbetar såväl kreativt som administrativt. Den passar dig som kan arbeta självständigt, axla ansvar och ta egna beslut, men samtidigt är en kommunikativ lagspelare med förmåga att bygga nätverk.

Om du dessutom är kund-, lösnings- och utvecklingsorienterad så är du riktigt intressant för oss.

Du bör ha en eftergymnasial examen samt tidigare erfarenhet av projektledning och/eller kvalificerat utvecklingsarbete inom relevant yrkesområde. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom utbildning och kompetensutveckling eller tidigare branscherfarenhet och kontaktnät inom samhällsbyggnadsområdet så är det mycket meriterande.

Eftersom du kommer att arbeta mot flera olika målgrupper (studenter, företag, myndigheter m.fl.) så är det viktigt att du kommunicerar obehindrat, såväl skriftligt som muntligt, på svenska.

Meriterande: Tidigare arbete inom utbildning och kompetensutveckling, alternativt inom samhällsbyggnadsområdet

KYH är den etablerade uppstickaren bland Sveriges yrkeshögskolor. Vi har erbjudit YH-utbildningar sedan 2007 vilket gör att vi har både erfarenheten och kontaktnätet för att anordna kvalitativa och näringslivsanpassade utbildningar. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö har vi en bredd som gör att vi och våra samarbetspartners kan dra nytta av branschsynergier i Sveriges tre största arbetsmarknadsregioner. Vi är en utvecklingsorienterad, entreprenöriell organisation med ett tydligt fokus på kunderna: våra studenter och Sveriges arbetsgivare.

KYH erbjuder företrädesvis yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnads- och IT-området och vi är stolta över att utföra ett viktigt samhällsuppdrag; genom att utbilda duktiga människor och förbereda dem för en ny karriär så förser vi Sveriges företag med kompetens och konkurrenskraft.

Mer information

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Utbildningsledare hos KYH AB i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

KYH AB
Östra Kanalg 3
21141 Malmö

Telefonnummer: 076-8852131

E-post: jobs@kyh.se

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Mats Johnsson076-8852131mats.johnsson@kyh.se

Mer information